Authors statement:

The author has prohibited machine learning bots or algorithms from copying, modifying or otherwise using any of the content published on this blog.

sunnuntai 4. marraskuuta 2012

Kansa ja kansallinen identiteetti, osa 1

Käsitys kansasta muodostaa pitkälle fasistien ideologian pohjan. Sanaa käytetään niin päättäväisesti, että syntyy vaikutelma ikään kuin fasistit itse tietäisivät mistä puhuvat, mutta miksi he eivät kykene selittämään sitä muille?

Kansallissosialistinen Kansallinen Vastarinta(SVL) käyttää termiä nimessään. Niin ikään heidän aatteensa - kansallissosialismi - sisältää suoran viittauksen kansaan. SVL kertoo tavoitteekseen suojella Suomen kansaa sekä sen(kansan) kulttuuria ja identiteettiä. Mitä Suomen kansa kansallissosialistille tarkoittaa – ei ainakaan Suomen kansalaisia siinä merkityksessä missä se yleisesti tunnetaan.

Kansallismielisen Suomen Sisun(SS) periaatteena on kansan olemassaolon ja kehityksen sekä kansallisen identiteetin turvaaminen. Heidän periaateohjelmassaan sana kansa taipuu moneksi. Se tulee esiin mm. seuraavissa muodoissa: kansallismielisyys, kansallinen identiteetti, kansallinen itsekkyys, suomalaiskansallisuus, kansanvalta, kansallinen kulttuuri, kansansielu, kansanyhteisö, kansallinen itsetunto sekä kansallisylpeys. Kansan määrittelyssä SS ei paljoa SVL:ää konkreettisempi. He viittaavat abstraktisti haluun pysyä erossa toisten kulttuurien vaikutteilta, esivanhempien tekemään työhön sekä juuriin, mutta tietyin varauksin. Mikä tahansa ei käy vaan kaiken täytyy olla terveellistä, luonnollista ja aitoa. Suuria sanoja mutta heikosti sisältöä.


Kulttuurikonservatiivit hakevat olemassaolon normaalia nimenomaan kansallisesta luonteesta tyyliin: maahanmuuttajat, kerjäläiset tai homoperheet eivät kuulu kansalliseen kulttuuriin. Ja tähän se jää. Mihin kansalliseen kulttuuriin?

Vaikka itse käsitettä kukaan ei määrittele, voidaan silti yhteenvetomaisesti sanoa, että fasisteille kansa sekä kansallinen kulttuuri ja identiteetti ovat jotain, jota täyty varjella. Tämä viittaa siihen, että kansan täytyy olla jotain tietynlaista ja tarkasti määriteltyä että sen puhtautta voidaan arvioida ja tarvittaessa puolustaa. Mutta mitä se on?

Ympäripyöreä nationalismi on ymmärrettävästi osa edellä mainittujen ryhmien populistista retoriikkaa. Termin tarkempi määrittely joko hajottaisi valmiiksi pientä fasistijoukkoa tai määrittelyn vaikeuden takia nakertaisi entisestään ideologian haperoa pohjaa. Siispä ensimmäinen asia mitä täytyy tehdä on pohtia mistä kansassa on kyse.

jatkoa seuraa


*

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti